Coraz więcej spraw można załatwić on-line, nie wychodząc z domu. Umożliwia to m.in. zastosowanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Dokumenty nim opatrzone są równoważne pod względem skutków prawnych tym podpisanym własnoręcznie. Dzięki temu podpis elektroniczny można zastosować w wielu obszarach – przede wszystkim w biznesie i administracji, usprawniając równocześnie pracę firm oraz urzędów.

Podpis elektroniczny to praktyczne narzędzie znacząco usprawniające korzystanie z wielu usług on-line, bez którego nie byłby możliwy obieg dokumentów w formie elektronicznej. Wygoda użycia i szerokie możliwości zastosowania sprawiają, że korzystają z niego zarówno firmy, jak i osoby prywatne.

Wśród kwalifikowanych urzędów certyfikacji – podmiotów uprawnionych do wydawania podpisów elektronicznych – jest KIR. W ofercie KIR, dostępnej na stronie www.elektronicznypodpis.pl, znajdują się różnorodne zestawy do składania podpisu elektronicznego – zestawy z certyfikatem kwalifikowanym, niekwalifikowanym, zestawy bez certyfikatów. Zamawiający może wybrać rodzaj i okres ważności certyfikatu, model czytnika, a także sposób odbioru zestawu.

Kwalifikowany podpis elektroniczny

Podpis elektroniczny jest zbiorem danych, które pozwalają na potwierdzenie tożsamości danego użytkownika dzięki kwalifikowanemu certyfikatowi. Zgodnie z ustawą o usługach zaufania oraz identyfikacji publicznej dane w postaci elektronicznej, które zostaną opatrzone e-podpisem weryfikowanym przy pomocy ważnego certyfikatu kwalifikowanego, są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom podpisanym własnoręcznie. Z e-podpisu weryfikowanego przy użyciu certyfikatu kwalifikowanego nie może skorzystać osoba nieupoważniona. Taki podpis jest przyporządkowany zawsze do konkretnej osoby – dane są zapisywane na karcie przekazywanej właścicielowi e-podpisu, która jest wyposażona w certyfikaty bezpieczeństwa gwarantujące, że nikt inny poza posiadaczem nie ma kopii jego danych. Zestawy do składania bezpiecznego podpisu elektronicznego możemy zakupić wyłącznie u podmiotów akredytowanych przez państwo. Wśród nich znajduje się KIR, który od 1994 r. oferuje usługi z zakresu podpisu elektronicznego Szafir. Klienci mogą wybierać spośród 4 rodzajów zestawów do składania kwalifikowanego podpisu elektronicznego, które różnią się okresem ważności certyfikatów, a także obecnością czytnika lub jego brakiem. Każdy zawiera: certyfikat, kartę kryptograficzną z oprogramowaniem do jej obsługi oraz aplikację Szafir.

Certyfikat niekwalifikowany

Certyfikat niekwalifikowany może być stosowany do szyfrowania informacji, autoryzacji urządzeń sieciowych oraz zestawiania bezpiecznych połączeń, np. SSL, VPN, IPSEC. To sposób sygnowania o uproszczonej w stosunku do certyfikatu kwalifikowanego weryfikacji tożsamości. W przeciwieństwie do niego wywołuje skutki prawne równoważne podpisowi odręcznemu tylko w wypadku wcześniejszej zgody zainteresowanych podmiotów. Ta powinna zostać przypieczętowana stosowną umową zawierającą informacje o wzajemnym uznaniu podpisów weryfikowanych certyfikatem niekwalifikowanym. Za pomocą certyfikatu niekwalifikowanego można szyfrować i podpisywać dokumenty oraz np. wiadomości pocztowe.

W ofercie KIR znajdują się także zestawy z certyfikatem niekwalifikowanym. Możemy wybrać okres ważności certyfikatów (1 rok lub 2 lata), a także wskazać czy potrzebny nam czytnik czy też nie.

Rozwiązanie przyszłości

Rozwój usług związanych z podpisem elektronicznym to efekt postępującej informatyzacji przestrzeni publicznej. Stale poszerza się lista spraw, jakie przedsiębiorcy mogą załatwić w trybie on-line. Dlatego już dziś należy pomyśleć o korzyściach płynących z posiadania podpisu oferowanego przez doświadczone podmioty upoważnione do wystawiania i odnawiania e-podpisów, które są wpisane do rejestru dostawców usług zaufania Ministerstwa Cyfryzacji prowadzonego przez Narodowe Centrum Certyfikacji. Jednym z nich jest KIR.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here