Osoby, które sprzedają towary osobom fizycznym nieprowadzącym własnej działalności gospodarczej, mają obowiązek stosować kasy fiskalne. Kwestie związane z tym tematem zostały jasno opisane w prawie podatkowym.

Zdarzają się wyjątki, kiedy podatnik nie musi posiadać kasy i prowadzić ewidencji finansów za jej pomocą, aby tak się stało, należy uzyskać specjalne zwolnienie z tego obowiązku. Uzyskanie takiego zwolnienia, jak i korzystanie z niego wymaga szczegółowej znajomości obowiązującego prawa podatkowego.

Samo użytkowanie kasy oraz drukarki fiskalnej wymaga znajomości aktów prawnych, ponieważ wiąże się to obowiązkami takimi jak: wydawanie paragonów, prawidłowe zaprogramowanie nazw produktów oraz przypisanie im odpowiedniej stawki VAT, drukowanie raportów dobowych, miesięcznych, rocznych czy też zgłaszanie kasy do przeglądów technicznych. Warto pamiętać o odczytaniu pamięci fiskalnej po zakończeniu używania kasy. Za każde urządzenie fiskalne zgłoszone do urzędu, przedsiębiorca ma prawo do ulgi podatkowej w wysokości 700 zł, warunki na podstawie których dokonywane jest takie odliczenie, zostały jasno określone w przepisach. 

Na dzień dzisiejszy w naszym kraju obowiązuje pięć aktów prawnych regulujących kwestie związane z kasami fiskalnymi. Są to Ustawa o VAT, Rozporządzenie W Sprawie Zwolnień z Kas, Rozporządzenie w sprawie Kas, Rozporządzenie W Sprawie Kryteriów I Warunków Technicznych, Rozporządzenie W Sprawie Odliczania I Zwrotu Kwot Wydatkowanych Na Zakup Kas. W tych rozporządzeniach opisane są praktycznie wszystkie problemy występujące podczas pracy z kasą fiskalną. Przepisy określają również terminy generowania raportów fiskalnych dobowych i miesięcznych. Raporty fiskalne służą do określenia kwoty podatku, jaką należy oddać urzędowi za sprzedaż towarów osobom fizycznym nieprowadzącym swojej działalności gospodarczej w bieżącym okresie rozliczeniowym.

Takie działania pozwalają na stałą kontrolę przeprowadzonych transakcji oraz stałą weryfikację osiąganych przychodów. Posiadanie kasy fiskalnej wiąże się z przywilejami oraz obowiązkami, które warto wykonywać sumiennie, ponieważ kary nałożone przez urząd skarbowy sięgają kilku tysięcy zł.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here