Rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych, czyli RODO dotyczy wszystkich organizacji, które przetwarzają informacje o obywatelach Unii Europejskiej. Przepisy w tym zakresie są stopniowo zaostrzane, aby zapobiegać incydentom wycieku, niepowołanego użycia lub utraty danych.

Poznaj wymagania RODO

Aby dostosować firmę lub instytucję do wymogów RODO dobrze jest dokładnie je poznać podczas ochrona danych osobowych szkolenia.  (http://www.bureauveritas.pl/home/about-us/our-business/certification/management-systems/Data-Protection) Biorąc udział w takim kursie zapoznajemy się nie tylko z obowiązującymi zasadami, ale też uczymy się ich analizy oraz praktycznej interpretacji. Ochrona danych osobowych szkolenie umożliwia też poznanie najlepszych praktyk dotyczących organizacyjnego i procesowego dostosowania organizacji do wymogów RODO.

Bezpieczeństwo danych potwierdzone certyfikatem

Uzyskanie certyfikatu dotyczącego ochrony danych osobowych w firmie jest kolejnym krokiem na drodze do zapewnienia bezpieczeństwa na odpowiednim poziomie. Dzięki dostosowaniu wszelkich działań firmy do wymogów RODO możesz mieć pewność, że funkcjonujesz zgodnie z obowiązującym prawem. Certyfikat jest dowodem na poczucie odpowiedzialności cyfrowej oraz poszanowania prawa do prywatności. W ten sposób wzrasta też poziom zaufania do przedsiębiorstwa oraz poprawia się jego wizerunek zarówno wśród klientów, jak i kontrahentów.

Jak uzyskać certyfikat?

Pierwszym etapem jest dokładna analiza organizacji i określenie zakresu certyfikacji. Następnie przedstawiciel jednostki certyfikacyjnej przeprowadza audyt. Jeśli podczas kontroli zostaną zidentyfikowane niezgodności, to konieczne jest wdrożenie  działań naprawczych. Gdy wszystko jest już zgodne z wymogami RODO organizacja uzyskuje certyfikat, który jest ważny przez okres 3 lat. W kolejnych latach przeprowadzane są audyty nadzoru, które weryfikują zgodność ze standardami przez cały czas działania przedsiębiorstwa.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here