Podatek VAT, czyli podatek od towarów i usług jest nakładany przy odpłatnej dostawie towarów i świadczeniu usług w kraju, przy ekspercie i imporcie towarów, a także przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów, imporcie usług i przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów za wynagrodzeniem na terenie kraju. Jak należy go księgować?

W ewidencji księgowej przedsiębiorstwa powinno znaleźć się każde zdarzenie wsparte właściwą dokumentacją. Zgodnie z przepisami dotyczącymi podatku VAT, wykorzystuje się takie dokumenty jak:

  • faktury VAT
  • faktury VAT RR
  • faktury wewnętrzne
  • faktury korygujące
  • faktury handlowe

Przedsiębiorcy korzystający z rozliczeń VAT muszą prowadzić odpowiednie ewidencje jak rejestry VAT. Dane ujmowane w rejestrach powinny być podzielone na miesiące kalendarzowe. Dodatkowo w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów i wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów ewidencję prowadzi się z podziałem na kwartały.

Podatnicy podatku od towarów i usług muszą sporządzać odpowiednie deklaracje VAT-7 i wykazywać w nich VAT naliczony i należny. Konto VAT naliczony służy do ewidencjonowania kwot podatku naliczonego, który podlega odliczeniu od podatku należnego dla aktualnego okresu sprawozdawczego. Konto VAT należny dotyczy z kolei zobowiązań z tytułu czynności opodatkowanych VAT dla bieżącego okresu sprawozdawczego.

Rozliczenia księgowe VAT naliczonego przeprowadza się w księgach na stronach Wn oraz Ma, podobnie jak rozliczenia VAT należnego także po stronach Wn i Ma.

Należy przy tym pamiętać, że podstawą do zapisów w księgach są dowody księgowe, które stwierdzają dokonanie odpowiednich operacji gospodarczych – nazywane są one dowodami źródłowymi.

Przedsiębiorca może samodzielnie prowadzić rozliczenia VAT, ale może również skorzystać z pomocy ekspertów. Biura rachunkowe korzystają dzisiaj z nowoczesnych rozwiązań jak oprogramowanie sage.com.pl, które pozwala na zautomatyzowanie całego procesu. Dzięki takim programom jak te dostarczane przez sage.com.pl księgowi mogą zapewnić klientom obsługę na najwyższym poziomie nawet przy skompilowanych rozliczeniach. Ceny usług księgowych rozpoczynają się już od około 100 złotych miesięcznie.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here