W obecnej dobie zwiększa się zainteresowanie polskich i europejskich przedsiębiorstw w zakresie wymiany gospodarczej z Chinami i innymi krajami azjatyckimi, a co za tym idzie wciąż rośnie zapotrzebowanie na przewóz towarów na tych obszarach. W odpowiedzi na te potrzeby coraz prężniej rozwija się branża transportu międzykontynentalnego, a zwłaszcza transportu multimodalnego, która stale poszukuje nowych rozwiązań. Aktualnie odwołuje się ona również do sprawdzonych realizacji opartych na idei starożytnych szlaków handlowych, czego przykładem jest dynamiczny rozwój Nowego Jedwabnego Szlaku.

Po nitce jedwabiu…

Zapewne wiele z nas słyszało o tzw. Jedwabnym Szlaku użytkowanym przez kupców w okresie od III w. p.n.e. do XIII w. n.e. W epoce starożytnej, w odpowiedzi na rosnącą potrzebę wymiany handlowej oraz sprawny  przewóz pożądanych towarów z odległych krain Azji powstał szlak komunikacyjny łączący Chiny z Bliskim Wschodem oraz Europą. Ciągnął się on przez 12 tys. kilometrów i pozwalał na transport cennych i pożądanych dóbr, np. papieru, żelaza i jedwabiu z Chin (stąd poetycka nazwa szlaku) do Europy; a także złota, wonności i winogron w odwrotną stronę. Jego znaczenie było tak wielkie, że przetrwał kilka stuleci, choć z upływem czasu średniowieczne cywilizacje oraz zawiązujące się korporacje handlowo-transportowe zaczęły kłaść nacisk głównie na transport morski, rezygnując stopniowo ze szlaków lądowych.

Jedwabny Szlak na nowo

Nie sądźmy jednak, że historia Jedwabnego Szlaku zaginęła w mrokach dziejów. Okazuje się bowiem, że w czasach nam obecnych doszło do odtworzenia legendarnego traktu, zwłaszcza w obszarze transportu kolejowego. Powstał więc Nowy Jedwabny Szlak zaczynający się we wschodnich Chinach w terminalu w Zhengzhou. Przebiega on przez Kazachstan i Białoruś, a dociera do Europy – także do Polski – m.in. do terminalu kolejowego pod Warszawą. Stąd otwierają się nam niezliczone drogi transportu do wielu lokalizacji w kraju i Europie.

Niewątpliwie wykorzystanie Nowego Jedwabnego Szlaku może przynieść wiele nowych możliwości w wymianie handlowej pomiędzy Europą i Azją Dalekowschodnią. Powszechnie bowiem wiadomo, iż Chiny – potęga produkcyjna – oferuje krajom europejskim ogromny wachlarz wyrobów przy wysoko konkurencyjnych cenach, co spowodowane jest wykorzystaniem stosunkowo taniej siły roboczej, więc eksploatacja tej formy spedycji jest tak celowa, jak oczywista.

Czym jest transport multimodalny?

Obecnie w stosunkach gospodarczych a krajami dalekiej Azji, a zwłaszcza z Chinami, coraz częściej wykorzystuje się spedycję kolejową. Z powodzeniem może ona stanowić element transportu multimodalnego, będącego odpowiedzią na zapotrzebowanie wynikające z dynamicznego rozwoju handlu międzykontynentalnego.

Transport multimodalny (czyli łączony) jest to innowacyjne i optymalne rozwiązanie, którego właściwością jest wykorzystanie co najmniej dwóch środków transportu. Zwykle w jego ramach łączy się przewozy kolejowe, morskie, samochodowe oraz transport kontenerowy wykorzystujący znormalizowane kontenery.

Warto zaznaczyć, że transport multimodalny opiera się w dużej mierze na ekspresowych pociągach towarowych, pozwalając na oszczędność czasu dostawy produktów. Trzeba przyznać, że powrót do idei wykorzystania tego środka transportu okazał się dużym sukcesem, czego przykładem jest wykorzystanie Nowego Jedwabnego Szlaku.

Przyjrzyjmy się bliżej zaletom transportu multimodalnego.

 • Oszczędność czasu dostawy towarów. Transport zajmuje ok.12-14 dni, a więc trzykrotnie krócej, niż gdybyśmy korzystali z transportu morskiego, który ma wiele ograniczeń. Skrócenie czasu transportu zawdzięcza się użyciu znormalizowanych kontenerów, których w trakcie przewozu się nie przepakowuje. Dla gospodarki oznacza to szybszy rozwój handlu produktami spożywczymi, zwłaszcza sezonowymi.
  • Oszczędność pieniędzy w stosunku do przesyłek lotniczych (o ok. 30%), przy porównywalnym czasie dostawy koleją.
  • Gwarancja wysokiego poziomu bezpieczeństwa, czyli zminimalizowanie ryzyka utraty towaru. Transport produktów odbywa się terenami wolnymi od zawirowań wojennych i stabilnymi politycznie, zaś pociągi podlegają monitoringowi.
  • Ochrona środowiska.

  Inne korzyści:

  • Zintegrowany system transportu dla każdego rodzaju ładunku (np. odzieży, produktów spożywczych, sypkich, paletowanych) oraz optymalizacja w wyborze środka transportu dostosowanego do możliwości danego terenu – na morzu kontenerowce, na lądzie kolej lub samochody ciężarowe.
  • Użycie rozmaitych rodzajów kontenerów o zunifikowanych rozmiarach, co pozwala na wygodne pakowanie towaru oraz szybki i bezproblemowy przewóz bez potrzeby przepakowywania załadunku na całej trasie.
  • Wysoka częstotliwość kursów ekspresowych pociągów – kilka razy w tygodniu, a co za tym idzie poprawa tempa i płynności przewozów towarowych.
  • Duża elastyczność dostaw – towary mogą być docelowo dostarczone do odbiorców zlokalizowanych w całej Europie.
  • Gwarancja przewiezienia zarówno ładunków jednowagonowych, jak i całopociągowych.
  • Gwarancja usług około transportowych, odprawy celnej, ubezpieczenia Cargo oraz monitoring przesyłek.
  • Uniezależnienie od poziomu zurbanizowania terenu (obecność utwardzonych dróg).
  • Możliwość skorzystania z usług multimodalnych dla Klientów nie posiadających własnej bocznicy kolejowej.

  Przy całym szeregu walorów spedycji multimodalnej jedyną niedoskonałością tego rozwiązania jest konieczność przeładunku towaru na granicy białorusko-polskiej, podyktowana różną szerokością torów (w Polsce wynosi ona 1435 mm, zaś na wschód od naszego kraju jest większa).

  Najlepsze rozwiązanie – transport multimodalny!

  Reasumując – w stosunkach handlowych z krajami dalekowschodnimi warto wybrać transport multimodalny, który na tle innych rodzajów spedycji jest najbardziej optymalnym rozwiązaniem. Godzi ze sobą krótki czas dostawy, konkurencyjną cenę oraz elastyczność i bezpieczeństwo, a co więcej – nie ogranicza ilości przewożonych towarów.

  Biorąc pod uwagę powyższe, nie dziwi fakt, że coraz więcej przedsiębiorców odchodzi od tradycyjnego modelu przewozu towarów drogą morską na rzecz spedycji multimodalnej.

  Źródło: Symlog.eu – spedycja międzynarodowa

  ZOSTAW ODPOWIEDŹ

  Please enter your comment!
  Please enter your name here