agile coach

Agile po raz pierwszy zaistniało w 2001 roku w symbolicznym manifeście: „Manifesto for Agile Software Development”, który zawierał szereg ogólnych zasad, później stosowanych we wszystkich zwinnych metodach wytwarzania oprogramowania. Dzisiaj termin ten jest coraz częściej poruszany na konferencjach IT i  wiele z firm decyduje się na przejście na ten popularny model zarządzania.

Czym jest Agile?

Agile jest metodą zarządzania pracą zespołu, opartą na tym, że ważniejsze od procesów i narzędzi są ludzie i interakcje, oprogramowanie robocze jest istotniejsze od dokumentacji oraz kluczowe są reagowanie na zmiany i efektywna współpraca z klientem.

Agile zakłada, że na początku projektu nie da się dokładnie rozplanować całości jego przebiegu. W związku z tym praca dzielona jest na sprinty, czyli cykle pracy o czasie nie dłuższym niż 4 tygodnie. W tym czasie zespół projektuje rozwiązania, programuje je i testuje oraz otrzymuje informacje zwrotne od klienta. Całość pracy odbywa się w oparciu o listę priorytetów, tzw. Product Backlog, która zmienia się wraz z kolejnymi cyklami projektu i zawiera w sobie najważniejsze elementy, które zespół deweloperski powinien wytworzyć jako pierwsze.

Taki cykl pracy opiera się na założeniu, że zespoły organizują się samodzielnie i są kros-funkcjonalne, samodzielnie wybierają sposób wykonywania swojej pracy, aby o czasie ukończyć poszczególne iteracje. Liczy się tutaj, przede wszystkim, efektywna współpraca i umiejętność szybkiej adaptacji zmian, co umożliwia praca podzielona na sprinty, a zadowolenie klienta jest priorytetem. Zespół na bieżąco analizuje opcje zwiększające jego wydajność, a klient ma możliwość wprowadzenia zmian nawet na późnym etapie developmentu.

Czym się zajmuje Agile Coach?

Agile Coach zajmuje się, w dużym skrócie, wprowadzeniem Agile w organizacji.  Jego zadaniem jest między innymi organizowanie szkoleń, rozwijanie kompetencji poszczególnych zespołów i ich bieżące wsparcie w zakresie pracy w metodyce Agile. Uczy on poprzez bycie skupionym, zaangażowanym, pełnym szacunku, otwartym i odważnym, czyli poprzez główne wartości zawarte w „Manifesto for Agile Software Development”.

Taka osoba jest także coachem na poziomie zarówno zespołowym, jak i indywidualnym, pomagając poszczególnym członkom w rozwinięciu skrzydeł. Jako facylitator wspiera spotkania zespołów, jest nawigatorem ewentualnych konfliktów i mentorem w zakresie korzystania z Agile. Wdraża nowych członków zespołu jak i cały zespół w uczeniu się nowego procesu.

Agile Coach wspiera także menedżerów podczas większych przedsięwzięć i wprowadzaniu zmian w strukturach firmy. Jego zadaniem jest pomoc w ukształtowaniu nowych procesów i wymagań, których wymaga wprowadzenie Agile, ale też utworzenie środowiska pracy, które będzie oparte na zaufaniu i współpracy.

Osoba na tym stanowisku posiada szeroko rozwinięte umiejętności miękkie, potrafi słuchać, rozwiązywać konflikty, jest asertywna, szanuje ludzi i ma wysoko rozwinięty poziom inteligencji emocjonalnej. To także osoba chłonna wiedzy, dążąca do ciągłego rozwoju, potrafiąca zainspirować i zmotywować innych.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz na https://leadership-center.pl/agile/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here