Czy ukraińskie dziecko urodzone w Polsce dostaje obywatelstwo?
Czy ukraińskie dziecko urodzone w Polsce dostaje obywatelstwo?

Czy ukraińskie dziecko urodzone w Polsce dostaje obywatelstwo?

W Polsce istnieje wiele osób, które przyjeżdżają z Ukrainy w poszukiwaniu lepszych warunków życia i pracy. Często zdarza się, że te osoby przyjeżdżają do Polski w ciąży, a ich dzieci rodzą się tutaj. W takiej sytuacji pojawia się pytanie, czy ukraińskie dziecko urodzone w Polsce automatycznie otrzymuje polskie obywatelstwo?

Podstawowe zasady dotyczące obywatelstwa w Polsce

W Polsce obywatelstwo jest nadawane na podstawie różnych przepisów prawnych. Główne zasady dotyczące nadawania obywatelstwa w Polsce są określone w ustawie o obywatelstwie polskim z dnia 2 kwietnia 2009 roku.

  • Art. 14 ust. 1 pkt 1 tej ustawy mówi, że dziecko urodzone na terytorium Polski, którego rodzice są nieznani lub nieposiadają obywatelstwa, automatycznie otrzymuje polskie obywatelstwo.
  • Art. 14 ust. 1 pkt 2 mówi, że dziecko urodzone na terytorium Polski, którego rodzice są nieznani lub nieposiadają obywatelstwa, a jedno z rodziców urodziło się na terytorium Polski, automatycznie otrzymuje polskie obywatelstwo.
  • Art. 14 ust. 1 pkt 3 mówi, że dziecko urodzone na terytorium Polski, którego rodzice są nieznani lub nieposiadają obywatelstwa, a jedno z rodziców ma zezwolenie na pobyt stały w Polsce, automatycznie otrzymuje polskie obywatelstwo.

W przypadku ukraińskiego dziecka urodzonego w Polsce, które ma znanych rodziców, sytuacja jest nieco inna.

Ukraińskie dziecko z rodzicami posiadającymi zezwolenie na pobyt w Polsce

Jeśli rodzice ukraińskiego dziecka posiadają zezwolenie na pobyt stały w Polsce, istnieje możliwość ubiegania się o nadanie polskiego obywatelstwa dla dziecka. W takim przypadku rodzice muszą złożyć wniosek o nadanie obywatelstwa dla dziecka w odpowiednim urzędzie.

Wniosek taki powinien zawierać informacje dotyczące rodziców, dziecka oraz dokumenty potwierdzające legalny pobyt rodziców w Polsce. Po złożeniu wniosku, urząd będzie przeprowadzał postępowanie w celu ustalenia, czy spełnione są warunki do nadania obywatelstwa polskiego.

Ukraińskie dziecko z rodzicami nieposiadającymi zezwolenia na pobyt w Polsce

Jeśli rodzice ukraińskiego dziecka nie posiadają zezwolenia na pobyt stały w Polsce, dziecko nie otrzymuje automatycznie polskiego obywatelstwa. W takiej sytuacji rodzice mogą ubiegać się o nadanie obywatelstwa dla dziecka na podstawie innych przepisów prawnych.

Przykładem takiego przepisu jest art. 16 ust. 1 pkt 2 ustawy o obywatelstwie polskim, który mówi, że dziecko urodzone na terytorium Polski, którego rodzice są cudzoziemcami i przebywają na terytorium Polski na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, może otrzymać polskie obywatelstwo na wniosek rodziców.

Podsumowanie

W przypadku ukraińskiego dziecka urodzonego w Polsce, nadanie polskiego obywatelstwa zależy od sytuacji rodziców. Jeśli rodzice posiadają zezwolenie na pobyt stały w Polsce, istnieje możliwość ubiegania się o nadanie obywatelstwa dla dziecka. Natomiast jeśli rodzice nie posiadają zezwolenia na pobyt stały, mogą ubiegać się o nadanie obywatelstwa na podstawie innych przepisów prawnych. W obu przypadkach konieczne jest złożenie wniosku w odpowiednim urzędzie i spełnienie określonych warunków.

Tak, ukraińskie dziecko urodzone w Polsce może otrzymać obywatelstwo polskie.

Link tagu HTML: https://www.parafia-internetowa.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here