Rekrutacja do Straży Granicznej

Straż Graniczna odpowiada za bezpieczeństwo granic naszego państwa. Zapobiegają przemytom, nielegalnej imigracji i wielu innym zagrożeniom, które mogą negatywnie wpłynąć na stan naszego kraju.

Chcesz dołączyć do Straży Granicznej? Przygotuj się na test sprawnościowy i wymagające psychotesty.

Artykuł powstał we współpracy ze stroną Odpowiedzi.com.pl.

Jak zostać funkcjonariuszem SG?

Każdy kandydat musi spełnić szereg wymogów, żeby mógł się rozpocząć proces rekrutacji. Następnie musisz zaliczyć test sprawnościowy i psychotesty Straży Granicznej.

Wymogi do złożenie podania do Straży Granicznej:

 • Kandydat posiada TYLKO polskie obywatelstwo;
 • Kandydat musi mieć czystą kartotekę i nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądowym;
 • Kandydat korzysta z pełni praw przysługujących mu jako obywatelowi;
 • Co najmniej średnie wykształcenie to jeden z wymogów dołączenia do SG.
 • Kandydat powinien posiadać odpowiednie warunki fizyczne i psychiczne do pełnienia służby w Straży Granicznej.

Jeżeli chcesz zwiększyć swoje szansę na dołączenie do Straży Granicznej. Musisz posiadać specyficzne, dodatkowe umiejętności. Dzięki nim możesz spełnić swoje marzenie i bez problemu zostać przyjętym do  Straży Granicznej.

Umiejętności, które zwiększą Twoje szansę w trakcie rekrutacji:

 • Prawo jazdy, najlepiej różnych kategorii;
 • Znajomość wielu języków, najlepiej podparta stosownymi certyfikatami;
 • Kursy dodatkowe związane ze sportem, sportami walki, pierwsza pomocą przedmedyczną i inne przydatne w trakcie pełnienia służby;
 • Wcześniejsze doświadczenie służbach mundurowych znacząco pomoże Ci w pracy w Straży Granicznej

Test sprawnościowy i psychotesty do Straży Granicznej. Jak wyglądają?

Dwa główne etapy podzielone są na kilka podetapów. Pierwszy z nich skupia się na psychologicznych aspektach Twojej osobowości. Rekruterzy sprawdzają Twoja odporność na stres i badają profil psychologicznych Dzięki tym zabiegom są w stanie zweryfikować czy jesteś zdolny do podjęcia służby, która niesie za sobą stres i ryzyko.

ETAP I – Psychotesty

 1. Rozmowa kwalifikacyjna – to jest Twój czas, musisz jak najlepiej zaprezentować się przed komisją. W trakcie autoprezentacji weryfikowana jest zdolność do logicznego formułowania myśli, umiejętności interpersonalne i ogólna inteligencja. Zawsze spodziewaj się pytania o motywację do dołączenie do służby w Straży Granicznej. To przyjęty standard i to pytanie zawsze padnie.
 2. Badania psychologiczne – w trakcie ich trwania prześwietlona zostanie Twoja osobowość, pozytywne i negatywne cechy. Na tym etapie musisz rozwiązać test na inteligencję.
 3. Badania psychofizjologiczne – obejmują badanie odporności na stres, reakcji i zdolności działania pod jego wpływem.

ETAP II – Test wiedzy ogólnej, językowy i test sprawnościowy

 1. Test wiedzy ogólnej – pytania mogą dotyczyć historii Polski, trójpodziału władzy i wielu innych.

Aktualne, opracowane pytania znajdziesz na stronie Odpowiedzi.com.pl

 1. Test językowy – do wyboru macie kilkanaście różnych języków. Najczęściej wybierany jest język angielski. Najlepiej znać język , który obowiązuje w którymś z przylegających do Polski krajów. To predystynuje nas do pracy w danym rejonie.
 2. Test sprawnościowy – kondycja i uwarunkowania fizyczne są równie ważne co inteligencja. Niejednokrotnie będziesz musiał podjąć działania, które wymagają użycia siły.

Ukończenie testów nie gwarantuje przyjęcia do służby w Straży Granicznej. Po kilku dniach zostanie opublikowana lista osób przyjętych, na podstawie ilości zdobytych punktów.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here