czynny żal

Podatnicy, którym grozi odpowiedzialność karna skarbowa, mogą jej uniknąć przez tak zwany czynny żal. Jest to zawiadomienie właściwego organu o popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia skarbowego. Kto może oraz kto nie może skorzystać z tego rodzaju ulgi? Kiedy można to zrobić? Jakie są najczęstsze powody niepowodzenia? Sprawdźmy to!

Przeczytaj też: https://www.ipo.pl/czynny-zal-na-czym-polega-i-jak-go-zlozyc/ 

Kto może złożyć czynny żal, a kto nie może tego zrobić?

Czynny żal może złożyć osoba, która jest jego sprawcą. Jest to więc każdy, kto popełnił skarbowy czyn zabroniony. Z czynnego żalu nie może jednak skorzystać sprawca, który:

 • kierował wykonaniem ujawnionego czynu zabronionego,
 • wykorzystując uzależnienie od siebie innej osoby, polecił jej wykonanie ujawnionego czynu zabronionego,
 • zorganizował grupę albo związek mający na celu popełnienie przestępstwa skarbowego albo taką grupą lub związkiem kierował, chyba że zawiadomienia o popełnieniu czynu zabronionego dokonał ze wszystkimi członkami grupy lub związku,
 • nakłaniał inną osobę do popełnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego w celu skierowania przeciwko niej postępowania o ten czyn zabroniony.

Kiedy można złożyć czynny żal?

Czynny żal można złożyć w momencie, jeżeli zostaną łącznie spełnione następujące czynniki:

 • czynny żal zawiera zawiadomienie organu powołanego do ścigania o popełnieniu czynu i ujawnienie jego istotnych okoliczności – zwłaszcza osób współdziałających w jego popełnieniu,
 • czynny żal został złożony przed uzyskaniem przez organ ścigania wyraźnie udokumentowanej wiadomości o popełnieniu danego przestępstwa lub wykroczenia skarbowego,
 • uiszczono w całości wymaganą należność publicznoprawną, uszczuploną popełnionym czynem zabronionym, w terminie wyznaczonym przez uprawniony organ postępowania przygotowawczego.

Czynny żal – jakie są najczęstsze powody niepowodzenia?

Czynny żal nie zawsze może okazać się skuteczny. Nie zadziała w momencie kiedy został złożony:

 • w czasie, kiedy organ ścigania miał już wyraźnie udokumentowaną wiadomość
 • o popełnieniu przestępstwa skarbowego/wykroczenia skarbowego,
 • po rozpoczęciu przez organ ścigania czynności służbowej, w szczególności
 • przeszukania, czynności sprawdzającej lub kontroli zmierzającej do ujawnienia
 • przestępstwa skarbowego/wykroczenia skarbowego (chyba że czynność ta nie
 • dostarczyła podstaw do wszczęcia postępowania o ten czyn zabroniony).

Czynny żal nie zadziała jeśli jesteś osobą, która:

 • kierowała wykonaniem ujawnionego czynu zabronionego,
 • wykorzystywała uzależnienie innej osoby od siebie i poleciła jej wykonanie
 • ujawnionego czynu zabronionego,
 • zorganizowała grupę albo związek mający na celu popełnienie przestępstwa
 • skarbowego albo taką grupą lub związkiem kierował (chyba że zawiadomiłeś o przestępstwie wspólne ze wszystkimi wspólnikami),
 • nakłaniałeś inną osobę do popełnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia
 • skarbowego w celu skierowania przeciwko niej postępowania o ten czyn
 • zabroniony.

Zobacz też: http://www.copymedia.pl/wynajem-mieszkania-a-podatki/ 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here