Swap

Co to jest swap forex?

Inwestowanie na rynku Forex jest związane z różnymi operacjami finansowymi, które dokonywane są przez brokera. Łączą się one z dodatkowymi zyskami lub kosztami, które na dalszych etapach są rozliczane na rachunku inwestycyjnym tradera. Takie wzajemne rozliczanie pomiędzy brokerem a inwestorem odbywa się najczęściej w ramach operacji nazywanej swap. Zyski lub koszty powstałe w ich wyniku to punkty swapowe.

W języku angielskim pojęcie “swap” oznacza wymianę. Na rynku walutowym jest to transakcja wykorzystywana masowo. Polega na wymianie dokonywanej pomiędzy dwiema stronami strumieni przychodów. Służy przede wszystkim zabezpieczaniu otwartych pozycji.

Na rynku walutowym Forex taka operacja polega przede wszystkim na kompensowaniu różnic występujących między stopami procentowymi dla walut i zawsze odbywa się między brokerem a traderami czyli jego klientami. Do takiej operacji dochodzi zawsze na zakończenie każdej sesji w trakcie tzw. rolowania. Rozliczane są wówczas punkty swapowe, które wynikają z tych różnic. Wszystko odbywa się automatycznie, natomiast wysokość dodawanych lub odejmowanych punktów swapowych można sprawdzić na stronie internetowej profesjonalnego brokera. Oczywiście warto pamiętać, że inne są wartości dla długich a inne dla krótkich pozycji. Co więcej, ich wielkość zmienia się stosunkowo często. Przy zawieraniu długoterminowych transakcji na Forex warto mieć ten fakt na uwadze, gdyż może znacząco wpływać na stan posiadanych środków na rachunku inwestycyjnym.

Kontrakty CFD na pary walutowe oraz indeksy walutowe

W przypadku par walutowych, punkty swapowe oblicza się dla różnicy w stopach procentowych. Nieco bardziej złożonym instrumentem są natomiast indeksy walutowe. W skład każdego takiego instrumentu wchodzi wiele różnych walut, dlatego też w tym przypadku sumuje się obliczenia wynikające z różnicy stóp procentowych dla poszczególnych par wchodzących do indeksu i odpowiadającego mu kontraktu CFD. Aby dowiedzieć się więcej, wejdź na stronę Bank Polska i zapoznaj się z ofertą.

Kontrakty CFD na giełdowe kontrakty futures

Kontrakty futures notuje się w seriach, które ulegają wygaśnięciu w określonym terminie. Podczas wygasania zamykane są pozycje na serii znikającej. Otwiera się z kolei identyczną pozycję na serii, która ją zastępuje. Nie zmienia to faktu, że istnieją pewne różnice w kursach, co prowadzi do dodatkowego zysku lub straty. Na szczęście takiego przejścia nie odczuwają praktycznie w ogóle posiadacze kontraktów CFD, które opiewają na kontrakty futures, gdyż są one notowane bez utraty ciągłości, a tym samym bez skoku ceny.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here